ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

กรมการค้าภายใน เผย “ไก่สด” เริ่มปรับราคาลง ส่วน “เนื้อหมู” ยังทรงตัว -ปศุศาสตร์ นิวส์

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นทุกวัน พบว่าราคาชิ้นส่วนไก่เริ่มมีการทยอยปรับราคาลดลงในบางชิ้นส่วนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นผลจากปริมาณผลผลิตไก่ที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และคาดว่าแนวโน้มราคาชิ้นส่วนไก่จะค่อยๆ ทยอยลดลงในช่วงระยะต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต

สำหรับราคาเนื้อสุกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงตรึงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค ส่วนราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงยังคงทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน และยังอยู่ในระดับโครงสร้างราคาที่กรมฯ กำกับดูแล

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

#เนื้อหมู #ไก่สด
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com