ข่าว (News) สุกร (Pig)

“กรมการค้าภายใน” เผยกำลังคุยกับสมาคมผู้เลี้ยงหมู เตรียมขายหมูธงฟ้า – ปศุศาสตร์ นิวส์

อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยกำลังคุยรายละเอียดกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อออกโครงการหมูธงฟ้าราคาพิเศษช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชน ย้ำมีหลายสาเหตุทำให้หมูในตลาดมีราคาสูงขึ้น แต่กรมฯ จะดูให้ทุกฝ่ายเป็นธรรมไม่เอาเปรียบ

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า กรมฯ อยู่ระหว่างหารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อเตรียมจะนำเนื้อสุกรชำแหละเข้าไปเสริมในตลาดสดและตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ และผ่านโครงการรถโมบายเพื่อจะจัดจำหน่ายหมูธงฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากราคาเนื้อหมูที่มีการปรับสูงขึ้นในช่วงนี้ให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดโดยเฉพาะราคาเฉลี่ยเนื้อหมูธงฟ้าว่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่ เพราะอยู่ระหว่างการหารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อให้ได้ราคาพิเศษที่จะนำเนื้อหมูออกมาจำหน่ายผ่านโครงการหมูธงฟ้า ดังนั้นการพูดคุยจะต้องพิจารณาหลายๆด้านประกอบกัน เนื่องจากสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นมาจากหลายสาเหตุทั้งเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงเจอปัญหาด้านวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพค ราคาค่าขนส่งและอื่นๆที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคาต้นทางสูงขึ้นไปมาก

ทั้งนี้ หากดูตัวเลขปริมาณสุกรที่เลี้ยงกันอยู่ในระบบเหลืออยู่ที่ 15.86 ล้านตัว ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30 และเจอขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ASF ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการนำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศไทยลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนลดลงจากเดิม 22 กิโลกรัม/คน/ปี เหลือ 16 กิโลกรัม/คน/ปี คิดเป็นปริมาณสุกร 5 ล้านตัว หรือลดลงร้อยละ 38 และจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณเนื้อสุกรชำแหละในสต็อกยังมีอยู่พอสมควร

ดังนั้น เชื่อว่าปริมาณเนื้อสุกรชำแหละจะมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ โดยกรมการค้าภายในจะเร่งติดตามสถานการณ์ทั้งด้านปริมาณและราคาเนื้อหมูร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยหากพบตลาดใดมีปริมาณเข้าสู่ในตลาดไม่เพียงพอคาดว่าโครงการหมูธงฟ้าจะเข้าไปเสริมในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อเนื้อหมูในราคาพิเศษได้ โดยจะพิจารณาทั้งระบบอย่างรอบด้านไม่ให้เกิดการเอาเปรียบอย่างแน่นอน

ขอบคุณ : สำนักข่าวไทย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com