วิชาการปศุสัตว์ (Livestock Article) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

“กลยุทธ์” ผลิตวัวเนื้อต้นทุนต่ำ!!! – ปศุศาสตร์ นิวส์

มีกลยุทธ์อะไรบ้างใช้ผลิตวัวต้นทุนต่ำ สามารถผลิตวัวเนื้อที่ยอดเยี่ยมและยังคงทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดและสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร  ผู้ผลิตวัวต้นทุนสูงคิดว่าตนเองเป็น “อัจฉริยะ” เมื่อราคาวัวสูง แต่เมื่อวัวราคาตกต่ำจะหันไปตำหนิตลาด สภาพอากาศ และทุกคนที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตัวเองและวัวของตัวเอง

“อาหารวัว” เป็นค่าใช้จ่ายก้อนโตที่สุดเมื่อเลี้ยงวัวเนื้อ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศเขตร้อน ทำเลที่ตั้งเป็นคาบสมุทร จึงเหมาะต่อการเพาะปลูก คนไทยเรามีที่ดินเป็นต้นทุน ฝนตกเกือบตลอดปี พืชทุกชนิดที่ปลูกเขตร้อนจะโตเร็ว รวมถึงหญ้าต่างๆ จนตัดไม่ทันต้องนำเข้าสารกำจัดวัชพืช 148,979 ตัน มูลค่า 13,686 ล้านบาท ในปี 2560 (ที่มา: กรมวิชาการเกษตร)

วัวเดินออกไปหา “หญ้า” กินเอง

“พระเจ้าสร้างวัวขึ้นมาเพื่อให้กินหญ้า” แล้วทำไมเกษตรกรเลี้ยงวัวรายย่อยบ้านเรา (เลี้ยงวัวเนื้อ 1-20 ตัว) ไม่ปลูกหญ้าให้วัวเดินออกไปหาเลือกกินเองหรือปลูกหญ้าที่ให้ผลผลิตสูงตัดมาให้วัวกิน ปัจจุบันมีหญ้าหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ในต่างประเทศเขามีความจำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสำรองอาหารทั้งหญ้าแห้ง/หญ้าหมัก เนื่องจากต้องเตรียมรับกับสภาพอากาศที่แสนจะโหดร้ายและแปรปรวนในช่วงฤดูหนาว

ในบ้านเรามีความพยายามส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นอาหารวัว…มันเป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตอาหารคุณภาพสูงจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำไม่ว่าวิธีการจะดีเลิศเพียงใด “หลักการถนอมอาหารสัตว์ คือ การเก็บรักษาอาหารคุณภาพสูงไว้ใช้ได้นานๆ ให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารต่ำกว่าเดิมเพียงเล็กน้อย” ฝีมือขั้นเทพละครับ หากสามารถผลิตอาหารวัวคุณภาพสูงจากวัตถุดิบคุณภาพต่ำหรือวิธีการเก็บที่มีคุณภาพต่ำ หรือประกอบกันทั้งสองอย่าง ยังมีของแถมที่น่ากลัวจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือ สารพิษตกค้างในเนื้อวัว (จากรายงานของ FAO : พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลก และนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงิน 30,000 ล้านบาท ต่อปี)

แล้วท่านมีเคล็ดลับการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่มีต้นทุนต่ำหรือไม่?

ปลูกหญ้าให้วัวกิน

ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.grass-fed-solutions.com/cow-calf.html

https://www.dairynz.co.nz/feed/supplements/grass-silage/

http://www.thaihealth.or.th/

ขอขอบคุณ : คุณชยุต ดงปาลีธรรม์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พะเยา สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com