กระแสปศุสัตว์ (Trends) สุกร (Pig)

กัมพูชาเอาไม่อยู่ ASF ระบาดเพิ่มอีกหนึ่งจุด – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ทางการของกัมพูชาเปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ตรวจพบในพื้นที่อำเภอ Oyadav (โอยาดาว) จังหวัด Ratanakkiri (รัตนคีรี) ก่อนหน้านี้ ขณะนี้ได้แพร่กระจายไปยังอำเภอ Ochum (โอจุม) แล้ว แม้จะพยายามควบคุมโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทั้งการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค การคัดแยกสุกร และการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกนอกพื้นที่

ทั้งนี้การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศกัมพูชาเกิดจากการนำเข้าสุกรที่มีเชื้อปนเปื้อนจากประเทศเวียดนาม แม้จะมีการสั่งห้ามการนำเข้าสุกรเข้าราชอาณาจักร

ทุกวันนี้ไทยเราทราบกันดีแล้วว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไม่ติดต่อสู่คนและไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ แต่มันคือ มหันตภัย (หายนะ) ของเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ขึ้นในฟาร์มหรือในพื้นที่ ฉะนั้น ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มีมากน้อยเพียงใด

หากรักในอาชีพนี้ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล อย่าทำเป็นเพิกเฉย ทำความเข้าใจ เพื่อรู้เท่าทันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หากพบสุกรมีไข้สูง 40.5-42 องศา อาเจียน หายใจลําบาก แท้ง ท้องเสียหรือถ่ายปนเลือด และมีจุดเลือดออกที่ผิวหนังบริเวณตัว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

อ้างอิงmanilatimes.

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com