ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ก.เกษตรฯ ให้ “สินเชื่อ” สูงสุด 1 แสนบาท/ราย ติดต่อ สนง.ปศุสัตว์ หรือ ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน – ปศุศาสตร์ นิวส์

กระทรวงเกษตรฯ จัดทำ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร โดยให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สูงสุดรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ใน 3 ปีแรก ผู้เป็นหนี้เสียสามารถขอกู้ได้ ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เน้นที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น 4 – 6 เดือน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส ) สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ และมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธกส. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

รมช.ประภัตร กล่าวว่า “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้งานทำร่วมกัน เนื่องจากเวลานี้ เกษตรกรประสบปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และวิกฤตโควิด19 ดังนั้น การเข้าถึงเเหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการทำเกษตรด้านปศุสัตว์ ซึ่งใช้เวลาสั้น ใช้น้ำน้อย ได้รับผลตอบแทนเร็ว ถือเป็นทางออกของวิกฤตต่างๆ

ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นและกำชับมายังกระทรวงเกษตรฯ ให้เร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผ่านโครงการดังกล่าวฯ โดยจะสนับสนุนเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรหรือประชาชนที่มีความนใจประกอบอาชีพ เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น 4-6 เดือน ซึ่งจะมีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งธ.ก.ส. ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567 ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และให้บริการในด้านการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การควบคุมการใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย โดยตะมีการจัดทำฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์ การแปรรูป งานการตลาด และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานและให้การสนับสนุน ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด

เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านท่าน หรือที่ธนาคาร ธ.ก.ส

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com