ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News) สุกร (Pig)

ไขข้อสงสัย ขนาดฟาร์มหมูเล็ก กลาง ใหญ่ ดูกันอย่างไร?

เกษตรกรหลายท่านอาจจะเคยสงสัยกันมาบ้างว่า การทำฟาร์มเลี้ยงสุกรต้องเลี้ยงสุกรขุนกี่ตัว หรือพ่อ-แม่พันธุ์เท่าไรถึงจะถูกจัดว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ฉะนั้น ปศุศาสตร์ นิวส์ จะมาไขข้อสงสัยดังกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่งแยกออกเป็นขนาดดังนี้

ขนาดเล็ก (S) น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่ 6-60 หรือเทียบเท่าฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 50-500 ตัว

ขนาดกลาง (M) น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ตั้งแต่ 60-600 หรือเทียบเท่าฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 501-5,000 ตัว

ขนาดใหญ่ (L) น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์มากกว่า 600 หรือเทียบเท่าฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไป

หมายเหตุ : น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) 1 หน่วย = น้ำหนักสุกรรวม 500 kg

– สุกรพ่อแม่พันธุ์ 170 กิโลกรัม
– สุกรขุน 60 กิโลกรัม
– ลูกสุกร 12 กิโลกรัม

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับข้อมูลนี้พอจะทำให้ทุกท่านหายสงสัยกันบ้างหรือไม่ ทีนี้ก็ทราบขนาดฟาร์มของท่านแล้วสินะ ไปค่ะ ไปนับหมูกัน….

อ้างอิง : กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สพส. โทร. 02-653-4444 ต่อ 3161-3162

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com