ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 29 สิงหาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายยังขาดปัจจัยบวก แต่การส่งออกสุกรขุนฝังตะวันออกยังคงเป็นไปตามปกติ

มีข้อเรียกร้องจากผู้เลี้ยงอีสานล่างให้เปิดจุดส่งออกสุกรขุนไปกัมพูชาเพิ่มที่ช่องจอม ที่เป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อขออนุมัติกรมปศุสัตว์ต่อไป

ภาคตะวันตก 66-67
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 66
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 : 1,600 บวก/ลบ 64

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com