ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 6 กันยายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

ตลาดการค้าทุกภูมิภาคยังคงขาดปัจจัยบวก โดยการเฝ้าระวัง ASF ในสุกร เข้มข้นมากขึ้น ผู้เลี้ยง ผู้ค้าเวชภัณฑ์ กรมปศุสัตว์ กองกำลังภาครัฐต่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อต้านภัย ASF ในระดับสูงสุดต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 61
ภาคตะวันออก 65
ภาคอีสาน 62-64
ภาคเหนือ 64-66
ภาคใต้ 73

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 : 1,500 บวก/ลบ 62

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com