ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 47/2565) พระที่ 23 พฤศจิกายน 2565

>>ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรทรงตัว หลายภูมิภาคทรงราคาจำหน่ายสุกรขุนหน้าฟาร์ม ในขณะที่บางส่วนมีการเคลื่อนย้ายสุกรข้ามภูมิภาคเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายสุกรก่อนกำหนดจากฟาร์มที่ประเมินว่าอาจมีความเสี่ยงด้านการจัดการสุขภาพของสุกรในฟาร์ม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยสมาคมอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางราคาเป้าหมายให้ความร่วมมือใหม่หลังต้นทุนการผลิตไตรมาสที่ 4/2565 ขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 101.01 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com