ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2567) วันพระที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ทุกภูมิภาคยังคงขอปรับฐานขึ้น 2 บาท เพื่อลดการขาดทุนขึ้นเดือนที่ 12 โดยการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ยังคงทรงตัว คาดว่าตลาดชิ้นส่วนยังมีทางเลือก มีการประเมินว่าสินค้าผิดกฎหมายยังคงสามารถแทรกเข้าตลาดได้อยู่ ทั้งๆ ที่มีการเข้าตรวจแหล่งพักสินค้าเป็นรายวัน

การตรวจพบล่าสุด(1 กุมภาพันธ์ 2567)ในเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ก็จะมีคำถามตามมาอีกถึงศักยภาพของเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมนี้อีก เพราะเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร มี 2 ประเภทดังนี้ 1. คลังสินค้าทัณฑบน 2. เขตปลอดอากร ที่มีเงื่อนไขการควบคุมตามที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนด อย่างรัดกุม

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ หรือ Pig Board อังคารที่ 30 มกราคม 2567 เห็นชอบการตัดวงจรผู้ผลิตภายในประเทศ โดยทำหมูหันลูกสุกร จำนวน 450,000 ตัว ระยะเวลา 3 เดือน ที่รอกำหนดวันเริ่มต้นของกิจกรรมเร็วๆ นี้

 

ภาคตะวันตก 70
ภาคตะวันออก 70-74
ภาคอีสาน 70-74
ภาคเหนือ 70-76
ภาคใต้  76

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 : 1,700 บาท บวก/ลบ 70 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com