ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 6/2567) วันพระที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

การซื้อขายจริงหลายภูมิภาคย่อตัวหลังเทศกาลตรุษจีนเล็กน้อย พ่อค้าคนกลางสามารถชี้นำตลาดสุกรหน้าฟาร์มได้ โดยเวทีการเจรจาหารือขาดกลุ่มนี้ที่จะสามารถขอความร่วมมือ เปลี่ยนระดับราคาซื้อขายทั้งระบบ ไม่ใช่ให้ราคาชิ้นส่วนลักลอบมาเป็นตัวอ้างอิงตลาด ที่เป็นแบบนี้มาเกือบครบ 1 ปี

ตลาดรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ใช้อำนาจ DSI เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะที่ดูแลกรมศุลกากร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ดูแลกรมปศุสัตว์ และกรมประมง เข้าร่วมหารือยุติปัญหา “หมูเถื่อน” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบว่าต้นตอปัญหา มาจากกรมต่างๆ ของสองกระทรวง

ภาคตะวันตก 66-68
ภาคตะวันออก 66-72
ภาคอีสาน 66-72
ภาคเหนือ 66-72
ภาคใต้ 76

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 : 1,700 บาท บวก/ลบ 70 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com