ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 7/2567) วันพระที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

หลังการร่วมหารือล่าสุดระหว่างกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ บริษัทครบวงจร ห้างค้าส่งค้าปลีก เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ฉันทามติร่วมกันเพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยใช้ราคาการซื้อขายสุกรขุนคละขนาดจำนวนมาก (รถใหญ่) หน้าฟาร์ม เป็นราคากลางทั้งการซื้อขายตามจำนวน และคุณภาพซากที่แตกต่างกันไป เป็นได้ทั้งบวกจากราคากลาง

โดยกรมปศุสัตว์จะดูแลการซื้อขายอย่างใกล้ชิด เพื่อการดึงราคาให้สูงขึ้นในวันพระต่อไป ฟาร์มที่ประสบปัญหาการกดราคาสามารถแจ้งความเดือดร้อนผ่าน Application DLD 4.0

ราคารถใหญ่คละขนาด 66 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 : 1,500 บาท บวก/ลบ 68 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com