ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2566) วันพระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

การค้าสุกรขุนเข้าสู่วัฏจักรที่ผู้เลี้ยงสุกรทั้งระบบต้องบริหารจัดการกันเอง สุกรขุนมีชีวิตเริ่มผลักดันผ่านด่านเชียงแสน สู่ สปป.ลาว ที่ราคามีราคาใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยมีสุกรขุนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมทำตลาดใน สปป.ลาว

ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังอยู่ในระดับสูงมาก ปมสำคัญอยู่ที่ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ที่ยังคงเกินกว่าราคาประกันของรัฐบาลเพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม เทียบส่วนต่างกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ ปัจจุบันมีส่วนต่างร่วม 4 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นกำไรส่วนเกินร่วม 20,000 ล้านบาทต่อปี ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้แจงประเด็นนี้ไปกับอนุกรรมการธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยจะขอทราบความคืบหน้าไปอีกในสัปดาห์นี้ตามนโยบายปี 2566 ของนายกสมาคมฯ ที่จะให้ทุกการประชุม ทุกการเสนอแนะต้องได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ภาคตะวันตก – รอยืนยันราคา –
ภาคตะวันออก 90-92
ภาคอีสาน 96-98
ภาคเหนือ 94
ภาคใต้ 90

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ทรงตัวที่ 3,200 บาท บวก/ลบ 96

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 86 บาทต่อกิโลกรัม (พระที่แล้ว 92 บาทต่อกิโลกรัม)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com