ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 8/2566) วันพระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

ตลอดห่วงโซ่ของการค้าสุกรขุนมีชีวิตยังคงได้รับผลกระทบจากซัพพลายที่ไม่สามารถควบคุมได้จากหมูลักลอบนำเข้า ที่สันนิษฐานว่าไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

แนวโน้มราคายังขาดทิศทางที่ชัดเจน กระบวนการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะเป็นตัวแปรที่จะชี้มูลความผิด และยุติกระบวนการลักลอบ

ภาคตะวันตก – รอยืนยันราคา –
ภาคตะวันออก 84-86
ภาคอีสาน 86-88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 2,600 บาท บวก/ลบ 86

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 72-75 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับลงต่อเนื่อง (จากพระที่แล้ว 82 บาทต่อกิโลกรัม)


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (19 กุมภาพันธ์ 2566)

หมูจีน ราคาขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วสาเหตุมาจาก เพราะรัฐบาลเริ่มแผนเก็บเนื้อหมูเข้าสต๊อกครั้งแรกของปีนี้ และจะเก็บสต๊อกประมาณ 2 หมื่นตัน ทำให้ปริมาณหมูในตลาดลดลงพอสมควร ราคาขายจึงค่อยๆเพิ่มขึ้น รัฐบาลท้องถิ่นหลายเเห่งกำลังเริ่มดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาลในการเก็บสต๊อกและข่าวเก็บสต๊อกเนื้อหมูกระตุ้นผู้เลี้ยงหมูให้เร่งการผลิต

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 480-550 RMB (2,400-2,750 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาลง ราคาปรับตามสถานการณ์ของกำลังบริโภค

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600-1,800 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค 

หมูเมียนมาร์ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

หมูลาว ราคายืน 1.จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ 2.เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี 

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน (ขึ้นบางพื้นที่) 1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล และตามกำลังบริโภค 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย : ไม่มี 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com