ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 47/2566) วันพระที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ราคาทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเร่งปรับฐาน ให้ราคาวิ่งเข้าสู่ต้นทุนเพื่อลดความสูญเสียให้กับผู้เลี้ยงทั้งระบบ

กรณีมีการรับซื้ออันไม่เป็นธรรม ร้องเรียนแจ้ง สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569

ภาคตะวันตก ปรับฐานขึ้น 2 บาท
ภาคตะวันออก 70
ภาคอีสาน 70-72
ภาคเหนือ 74
ภาคใต้  68

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 : 1,600 บาท บวก/ลบ 68

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน วันพระที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 59-61 บาทต่อกิโลกรัม

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com