ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 17 มกราคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

ราคาสุกรขุนยังคงอยู่ในแดนบวกต่อเนื่อง แต่ราคายังคงต่ำสุดในภูมิภาคเอเชียจากผลกระทบของ ASF ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อปริมาณรองรับสำหรับผู้บริโภคในประเทศ

ภาคตะวันตก 79
ภาคตะวันออก 79
ภาคอีสาน 81
ภาคเหนือ 81
ภาคใต้ 80

ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อส่งออก 81 บาท

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 : 2,700 บวกลบ 78 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com