ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 9/2566) วันพระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

การค้าสุกรขุนในทุกภูมิภาคเริ่มทรงตัว หลังกลุ่มผู้เลี้ยงภาคตะวันตกประชุมหารือเพื่อยืนราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เพื่อลดผลสูญเสียของฟาร์มจากการขายต่ำกว่าต้นทุนมากร่วม 2 เดือน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก โดยเฉพาะ 3 ห้างที่มีการแข่งขันราคาจำหน่ายปลีกสูงในชิ้นส่วนเนื้อแดง ส่วนสะโพก ส่วนหัวไหล่ ยินดีร่วมแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำตามที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติร้องขอ โดยขอให้หน่วยงานของรัฐเป็นตัวกลางในการร่วมหารือปรับโครงสร้างราคาจำหน่ายให้สอดคล้องต้นทุนการเลี้ยงสุกร

จากราคาสุกรขุนปัจจุบันที่ต่ำลงทำให้การป่วนตลาดของหมูกล่องทำมาร์จิ้นได้ยาก ยังคงมีแต่การตั้งราคาจำหน่ายปลีกของชิ้นส่วนตับที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ที่ต่ำมากที่มากระทบความต้องการบริโภคเนื้อสุกรปกติ เนื่องจากผลผลิตตับหมูในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค สมาคมฯ จะพิจารณา 2 แนวทางเพื่อลดการกดดัน คือ ขอให้กรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าตับหมู หรือ ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกพิจารณาการตั้งราคาจำหน่ายปลีกตับหมู

ภาคตะวันตก 76-78
ภาคตะวันออก 82
ภาคอีสาน 86-88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 2,200 บาท บวก/ลบ 78

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม (จากพระที่แล้ว อยู่ที่ 72-75 บาทต่อกิโลกรัม)


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (27 กุมภาพันธ์ 2566)

หมูจีน ราคาขึ้น ราคาหมูจีนขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วสาเหตุมาจากรัฐบาลทำการเก็บหมูเข้าสต๊อก จึงเป็นการกระตุ้นผู้เลี้ยงหมู ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่การค้าขายไม่ดีนัก ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นมาจึงขาดความต้องการซื้อของผู้ซื้อ อีกทั้งโรงเชือดต่างๆเริ่มกดราคารับซื้อ ซึ่งทำให้ราคาหมูมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 550-650 RMB (2,811-3,263 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.02 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน ขึ้นบางพื้นที่ ราคาปรับตามสถานการณ์ ของกำลังบริโภค

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600-1,800 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 680 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค 

หมูเมียนมาร์ ราคายืน ขึ้นบางพื้นที่ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

หมูลาว ราคายืน 1.จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ 2.เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี 

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน 1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล และตามกำลังบริโภค 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย : ไม่มี 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com