ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board พิจารณาต้นทุนการผลิตสุกร เฉลี่ย ปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ย Q3 และคาดการณ์ Q4 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม
Q3 ที่ 80.80
Q4 ที่ 76.94
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาทต่อกิโลกรัม
Q3 ที่ 72.32
Q4 ที่ 72.88

ความต้องการบริโภคเริ่มมากขึ้นในภูมิภาคท่องเที่ยว เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยรวมทั้งประเทศพื้นฐานราคาแข็งขึ้น ในขณะที่การซื้อขายจริงภูมิภาคที่มีการเลี้ยงหนาแน่นในภาคตะวันตกมีช่วงราคากว้างมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ตลาดน่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะ

ภาคตะวันตก 82-84
ภาคตะวันออก 82-84
ภาคอีสาน 82
ภาคเหนือ 84
ภาคใต้ 84

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 : 2,500 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (18 พฤศจิกายน 2564)

หมูจีน ราคาขึ้น เนื่องจาก 1.ปริมาณการบริโภคในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว 2.รัฐบาลยังคงนโยบายการซื้อหมูเข้าคลังในแต่ละมณฑล 3.ราคาขายลูกหมู 15 กก. ทรงตัว เหลือ 330-450 หยวน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.11 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาลง มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ภาคเหนือมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,550 บาทต่อตัว (ลดลงจากต้นเดือนพฤศจิกายน 150 บาท)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.การนำเข้าลดลง 3.เปิดร้านอาหารได้ 4.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

หมูเมียนมาร์ ราคาลงบางพื้นที่ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีการปรับลง เนื่องจากเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ยืน (คงที่) มีการระบาด Covid-19 หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 300 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com