ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 ธันวาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

จำนวนสุกรออกสู่ตลาดลดลงมาก จากอัตราความสูญเสียสูงขึ้นในทุกภูมิภาค ส่งผลให้ฟาร์มส่วนใหญ่ต้องเพิ่มยาต้านไวรัสมากขึ้นในกลุ่มที่ยังไม่กระทบ เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารโปรตีนให้ผู้บริโภคในประเทศ

โดยต้นทุนการผลิตทั้งประเทศจะต้องปรับให้สะท้อนทุกองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนของ Pig Board ในครั้งต่อไป สำหรับ Q1/2565

ภาคตะวันตก 96-98
ภาคตะวันออก 99
ภาคอีสาน 99
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 98

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 : 3,200 บวก/ลบ 92 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (26 ธันวาคม 2564)

หมูจีน ราคาลง บางที่ราคาหมูทรงตัวและอาจขยับขึ้นในภาคเหนือ อากาศที่หนาวเย็นทำให้โรงเชือดทำงานลำบาก เทรนน่าจะยืนถึงขยับสูงต่อเนื่องตลอดจนถึงตรุษจีน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.24 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาคงที่ มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่บางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,500 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.การนำเข้าลดลง 3.เปิดร้านอาหารได้ 4.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

หมูเมียนมาร์ ราคาขึ้น บางพื้นที่ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

หมูลาว ราคาขึ้น มีการระบาด Covid-19 หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่ ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 200 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com