ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 6 มีนาคม 2566

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 10/2566) วันพระที่ 6 มีนาคม 2566

ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

การค้าสุกรขุนในทุกภูมิภาคทรงตัวต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ทุกภาคส่วนยังรอ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เรียกประชุมหารือทุกห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบ เพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เข้าแทรกแซง ในลักษณะขอความร่วมมือ ทั้งกลุ่มกลางน้ำ และปลายน้ำ ในห่วงโซ่สุกรและเนื้อสุกร

ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกร จะเป็นการสร้างหนี้สินภาคเกษตรกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินภาคครัวเรือน ที่เป็นปัญหาใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะไปลดกำลังซื้อของพลเมือง เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม แม้บาง Sector จะติดบวกแบบก้าวกระโดดก็ตาม

ปัจจุบัน หมู ไก่เนื้อ ไข่ไก่ มีราคาจริงที่เกษตรขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตแทบทั้งสิ้น ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงเกินจริง โดยเฉพาะราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์ เมื่อเทียบกับราคาตลาดโลก และราคาที่เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดไทยขายได้

ภาคตะวันตก 76-78
ภาคตะวันออก 82
ภาคอีสาน 86-88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุน 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 2,200 บาท บวก/ลบ 78

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ด้าน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย นครปฐม แจ้งประกาศราคาแนะนำสุกรขุน พระที่ 6 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 76 บาทต่อกิโลกรัม (จากพระที่แล้ว อยู่ที่ 72 บาทต่อกิโลกรัม)


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (6 มีนาคม 2566)

หมูจีน ราคาลง เนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนมีการซื้อหมูเข้าสต๊อกเพื่อกระตุ้นราคาหมู แต่หลังจากรัฐบาลซื้อหมูเข้าสต๊อกจบเรียบร้อย โอกาสที่จะทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นก็หมดไป และในขณะการรับซื้อของรัฐบาล ผู้เลี้ยงหมูก็มีการเพิ่มจำนวนหมูจับขาย ทว่าการบริโภคของตลาดกลับไม่ดีนัก ทำให้โรงเชือดไม่อยากรับซื้อหมูที่ราคาสูงและจำเป็นต้องลดจำนวนหมูเข้าสต๊อกของโรงเชือด

ปัจจุบันนี้สต๊อกหมูเป็นในระบบของทั้งมีปริมาณเกินความต้องการเล็กน้อย ทำให้ตลาดต่อจากนี้ไปอาจจะมีความกดดันในเรื่องการจับขาย และแนวโน้มการบริโภคไม่ดีมาก ฝั่งทางผู้เลี้ยงหมูมีแนวโน้มเพิ่มราคาอย่างช้าๆ และชะลอจังหวะจับขายลง ซึ่งราคาหมูในสัปดาห์หน้าอาจจะลดลงอีกต่อเนื่อง แต่จะลดลงไม่มากนัก

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 600-680 RMB (3,000-3,409 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.00 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน ราคาปรับตามสถานการณ์ของกำลังบริโภค

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600-1,800 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 680 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคายืน 1.มีการปรับราคาเพื่อให้ตามกำลังการบริโภค 

หมูเมียนมาร์ ราคายืน ขึ้นบางพื้นที่ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาหมูปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนราค่ไก่เนื้อและไข่ไก่ทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ,เศรษฐกิจและค่าเงินจ้าดยังอ่อน และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงการนำเข้าสินค้า และวัตถุดิบยากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

หมูลาว ราคาขึ้น 1.จำนวนปริมาณหมูไม่เยอะ 2.เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน 1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล และตามกำลังบริโภค

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย : ไม่มี 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com