ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 25 มกราคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับตัวลง เพื่อดึงราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรไม่ให้สูง เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยการตรวจสต็อกเนื้อและชิ้นส่วนสุกร ที่เป็นปกติของ Supply Chain ของการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างแรงกดดันราคาหน้าฟาร์ม เช่นกัน

ข่าวการกักตุนเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในห้องเย็น 13-14 ล้านกิโลกรัม หรือ 13,000-14,000 ตัน สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะอย่างมาก เพราะเป็นปกติของการบริหาร Inventory สินค้าปศุสัตว์ เพราะปริมาณสต็อก 13-14 ล้านกิโลกรัม ามารถรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้เพียง 3-4 วัน เท่านั้น เพราะปัจจุบันทั้งประเทศบริโภคเนื้อและชิ้นส่วนสุกรประมาณ 3.5-4.0 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

สินค้าจากห้องเย็นสู่จุดจำหน่ายปลีก จะมีการหมุนเวียนเข้า-ออกตลอดเวลา เพราะการจัดเก็บแม้อยู่ในห้องเย็นก็จะมีอายุการจัดเก็บที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อสุกร เช่นกัน

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 106
ภาคอีสาน 108
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (24 มกราคม 2565)

หมูจีน ราคาทรงๆ ขึ้น ลง บางพื้นที่ ปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง ยาวๆ น่าจะปรับขึ้น

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1,719 – 2,344 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.21 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาขึ้น เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่บางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆ น่าจะปรับขึ้น ใกล้เทศกาลตรุษจีน

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้า 3.เปิดร้านอาหารได้ 4.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ลงบางพื้นที่ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

หมูลาว ราคาทรงตัว มีการระบาด Covid-19 หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com