ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 10 มีนาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับขึ้นเล็กน้อยตามแรงกดดันของต้นทุนอาหารสัตว์ ผู้บริโภคเริ่มรับราคาเนื้อสุกรในปัจจุบันมากขึ้น ห้างค้าปลีก Balance Part จัดส่วนต่างราคาตามความต้องการของตลาดได้ดี และสร้างราคาชิ้นส่วนทางเลือกที่สนองนโยบายรัฐ ถึงแม้ต้นทุนอาหารสัตว์ ค่าพลังงานน้ำมัน เพิ่มเป็นรายวัน กระทบทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง ในขณะที่ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรและสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงถูกจับตาโดยภาครัฐเป็นรายสัปดาห์

วันนี้ราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์สูงสุดที่กรุงไทยอาหารสัตว์ บ้านบึง ที่กิโลกรัมละ 13.05 บาท โดย CPF บางนาและเซ็นทาโกอยู่ที่ 13.00 บาท โดยปัจจัยที่ท้าทายภาคปศุสัตว์ไทยในสถานะการณ์สงครามที่เป็นปัญหาหนัก นอกเหนือจากปัญหาราคาน้ำมัน คือราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลก

โดยมีปริมาณการส่งออกข้าวสาลีรวมกันราว 29% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลก และมีสัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึง 19% ของตลาดโลก สร้างปัจจัยบวกให้การค้าข้าวโพดในประเทศให้ขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไร้การเข้ามาควบคุมราคา ทั้งๆ ที่ Corn CBOT เมื่อวาน 9 มีนาคม 2565 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาย่อตัวมาปิดที่ 722.1 เซนต์/บุชเชล (เทียบเท่า 9.380 บาทต่อกิโลกรัม ณ THB32.9983/USD)

ภาคตะวันตก 88
ภาคตะวันออก 90
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 91
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 : 2,700 บวก/ลบ 84 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (9 มีนาคม 2565)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ หมูในสต๊อกเยอะ การบริโภคของประชาชนน้อย และผู้เลี้ยงชะลอขายหมู

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 300 – 400 RMB (1,572 – 2,096 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.24 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน เริ่มมีโควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะ ระบายสต๊อก

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600 – 1,850 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

หมูเมียนมาร์ ราคาขึ้นบางพื้นที่ บทวิเคราะห์ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคาลง 1. กำลังบริโภคยังไม่กลับมาจากเรื่องโควิด 2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | InterPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com