ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 17 มีนาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทรงตัวทุกภูมิภาค พรุ่งนี้คณะอนุต้นทุน Pig Board จะประเมินต้นทุนสุกรขุนไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะสูงขึ้นเกิน 90 บาทต่อกิโลกรัม โดยหลักๆ มาจากต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง

โดยการประชุมร่วมกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพด กับ ภาคอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ ที่กระทรวงเกษตรเมื่อวันอังคาร 15 มีนาคม สรุปมาตรการต่างๆ ที่ ทำได้เพียงเบรคราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ให้เกิน 13 บาทต่อกิโลกรัม โดยวันนี้ราคาข้าวโพดหน้าโรงงานกรุงไทยอาหารสัตว์ บ้านบึง ให้ราคารับซื้อสูงสุดที่ 12.75 บาท จากทุกโรงงาน 12.50-12.75 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 88
ภาคตะวันออก 90
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 91
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 : 2,900 บวก/ลบ 88 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (16 มีนาคม 2565)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ หมูในสต๊อกเยอะ การบริโภคของประชาชนยังคงที่

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 300 – 380 RMB (1,578-1,999 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.26 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน เริ่มมีโควิดกลับมาระบาด การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะ ระบายสต๊อก

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600-1,850 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

หมูเมียนมาร์ ราคายืน บทวิเคราะห์ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคายืน 1. กำลังบริโภคยังไม่กลับมาจากเรื่องโควิด 2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | InterPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com