ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการค้าสุกรขุน ราคาอ่อนตัวลงหลังผ่านเทศกาลตรุษจีน การระบาดของ Corona Virus สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นโรคติดต่อในคน จะกระทบการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนโดยตรงซึ่งจะเป็นปัจจัยลบใหม่ โดยจะมีการค้าสุกรขุนแนวชายแดนเป็นตัวปรับ Supply ของตลาด

ภาคตะวันตก 77
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 79
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 77

ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อส่งออก 81 บาท

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 : 2,700 บวกลบ 78 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com