ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 3 มีนาคม 2567

รายงานข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 9/2567) วันพระที่ 3 มีนาคม 2567

ดูราคาหมูหน้าฟาร์ม ย้อนหลัง-ล่าสุด ที่นี่!!

ตลาดการค้าสุกรขุนยังคงบริหารจัดการได้ยาก แม้กรมปศุสัตว์ประกาศจะใช้มาตรการด้านการเคลื่อนย้าย และมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทั้งกรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน จะต้องร่วมกันเข้าแก้สถานะการณ์ เพราะตลาดสุกรมีชีวิต และสินค้าเนื้อสุกร มีการกำหนดราคาซื้อ ราคาขายอันไม่เป็นธรรมมายาวนาน

ประเมินว่าการดำเนินคดีที่เขตปลอดอากรของ DSI และการยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ทำให้มีการเร่งระบายสินค้าสุกรนอกกฎหมายอย่างหนัก

ราคารถใหญ่คละขนาด 60 บาทต่อกิโลกรัม หน้าโรงชำแหละกรุงเทพฯ ปริมณฑล โดยเป็นเกณฑ์ตั้งต้นให้บวกเพิ่มตามคุณภาพซากที่จำหน่ายจริง

(เพิ่มเติม-ข้อมูลราคารายภูมิภาค)

สืบเนื่องจากพบพ่อค้าหน้าฟาร์มหลายพื้นที่ฉวยโอกาส นำราคาอ้างอิงรถใหญ่คละขนาดเป็นเกณฑ์ และปรับลดทอนราคาสุกรหน้าฟาร์มซ้ำเติมผู้เลี้ยงสร้างความเสียหายให้ราคาต่ำลงไปอีก

4 มีนาคม 2567 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ – จึงขอปรับข้อมูล เพิ่มรายงานราคาขายจริงรายภูมิภาค เพื่อเป็นราคาอ้างอิงตามการซื้อ-ขายจริงของแต่ละภูมิภาค เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ ดังนี้

ภาคตะวันตก 60
ภาคตะวันออก 66
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 64
ภาคใต้ 70

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 : 1,400 บาท บวก/ลบ 64 บาท

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com