ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 9 เมษายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคทะยอยขยับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพื่อหนีสภาวะขาดทุน จากต้นทุนทั้งไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม จากการคำนวณโดยคณะอนุกรรมการต้นทุน Pig Board

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งนำมติผ่อนคลายอากรขาเข้าเป็น 0% สำหรับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามกรอบ WTO จากการประชุมร่วม 4 ฝ่าย เพื่อเข้าอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่ 12 เมษายนนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายสำหรับการนำเข้ามาแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

โดยราคาข้าวโพดที่ตลาดล่วงหน้า CBOT ส่งมอบพฤษภาคม ปิดตลาดเมื่อศุกร์ที่ 8 เมษายน ที่ USD 7.68/บุชเชล หรือ ต้นทุนก่อนค่าใช้จ่ายและการขนส่ง ที่ 10.097 บาทต่อกิโลกรัม ที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน THB 33.3985/USD เทียบราคาข้าวโพดหน้าโรงงานอาหารสัตว์ล่าสุดที่ 12.60-12.90 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตก 92
ภาคตะวันออก 96
ภาคอีสาน 94
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 : 3,200 บวก/ลบ 92 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com