ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 เมษายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

การบริโภคชิ้นส่วนสุกรดีขึ้นในช่วงสงกรานต์ แต่หลายภูมิภาคยังคงราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเท่ากับวันพระก่อนหน้า ต้นทุนการผลิตไตรมาส 2/2565 ที่ 98.81 บาทต่อกิโลกรัม

มตินำเข้าข้าวโพดตามกรอบ WTO และลดอากรขาเข้าที่ 0% ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการเห็นชอบ ก่อนเข้าอนุมัติคณะรัฐมนตรีในขั้นสุดท้าย เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดเบื้องต้น เมษายน ถึง กรกฎาคม 2565 กับจำนวนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบที่ต้องการเพิ่มเติมอีก 0.38 ล้านเมตริกตัน ตามกรอบ 4 เดือนดังกล่าว

ภาคตะวันตก 94
ภาคตะวันออก 98
ภาคอีสาน 94
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 94

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 : 3,200 บวก/ลบ 92 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (15 เมษายน 2565)

หมูจีน ราคาขึ้น ราคาหมูขยับสูงขึ้นมาไม่มาก อาจสาเหตุหลักมาจาก แผนการจับขายของผู้เลี้ยงลดลงและผลกระทบของโควิดในเรื่องการจำกัดกระบวนการขนส่ง ซึ่งบางเขตที่ถูกควบคุมการเข้าออก เกิดภาวะหมูขาดแคลน จึงส่งผลราคาหมูในเขตนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในภาพรวมใหญ่ ปริมาณสต๊อกหมูยังมากกว่าความต้องการของตลาดอยู่ ทำให้ราคาหมูไม่ได้ขยับขึ้นในระดับสูง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 360 – 450 RMB (1,901 – 2,367 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.28 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาทรงตัว 1. การบริโภคยังไม่กลับมา 2. โควิดยังระบาดในหลายเมือง 3. ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600-1,850 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 700 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

หมูเมียนมาร์ ราคายืน บทวิเคราะห์ ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ราคาสุกรทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคายืน 1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย 2. เริ่มผ่อนคลายโควิด

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | InterPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com