ข่าว (News) ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 8 พฤษภาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคยังคงร่วมสนองนโยบายรัฐบาล โดยปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามามาก

งานสัมมนากระตุ้นผู้เลี้ยงสุกรให้กลับเข้ามาในธุรกิจอีกครั้งคึกคักในหลายพื้นที่ โดยมีสถาบันการเงินของรัฐทั้งธนาคารออมสิน และธกส. ต่างมีโครงการสินเชื่อเพื่อจูงใจผู้เลี้ยงสุกรมากขึ้น

การจัดสัมมนาในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากการประสานงานของปศุสัตว์จังหวัด

ภาคตะวันตก 100
ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 : 3,400 บวก/ลบ 98 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com