ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 15 พฤษภาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค

หลังผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก โรงเรียนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้า ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงเริ่มกลับมาเปิดตามปกติ การบริโภคดีขึ้น

ผู้เลี้ยงต่างภูมิภาคมีการปรับสมดุลระหว่างกันและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูง

ภาคตะวันตก 100
ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 : 3,400 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com