ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 23 พฤษภาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้บางภูมิภาคยังต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น โดยห้างค้าปลีกตั้งราคาชิ้นส่วนเนื้อแดง สะโพก หัวไหล่ จูงใจที่ 169-189 บาทต่อกิโลกรัม โดยชิ้นส่วนชนิดอื่นๆ เป็นไปตามโครงสร้างราคาตามความต้องการของตลาด

หลัง 1 มิถุนายน การผ่อนคลายสถานบันเทิงจะเป็นปัจจัยเพิ่มความต้องการบริโภค

ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ทะยานขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ ในช่วง 13.10-13.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้าวสาลีในต่างประเทศที่เป็นตัวทดแทนส่วนขาดของข้าวโพดขยับราคาไปเกิน 15 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (22 พฤษภาคม 2565)

หมูจีน ราคาขึ้น ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก

1. ราคาหมูเป็นของกวางตุ้งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจนอยู่ที่ 18 หยวน/กก. อันเนื่องมาจากนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายหมูจากต่างมณฑล ทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มกำลังลดลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการมา 20 วันแล้ว ซึ่งความต่างของราคาในครึ่งสัปดาห์หลังค่อยๆ แคบลง

2. การซื้อหมูขุนมาเลี้ยงต่อกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เลี้ยงคาดว่าราคาหมูของครึ่งปีหลังจะดี

3. ในวันอังคารที่ 24 พ.ค.นี้ รัฐบาลได้ประกาศว่าจะเก็บสต๊อกครั้งที่ 8 ทำให้ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นและราคาหมูของสัปดาห์นี้โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ก็ส่งผลให้รัฐบาลใมีความกดดันในกระตุ้นการเพิ่มบริโภคให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากตอนนี้สต๊อกหมูยังเพียงพอและสถานการณ์โควิดทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อีกทั้งกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดของปีซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงตลอดจนเรื่องของราคาได้

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 570-650 RMB (2,924- 3,335 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.13 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน 1. เปิดเมืองมากขึ้น 2. ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ราคาขายหน้าฟาร์ม ปรับขึ้น

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600-1,850 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 700 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้าสุกร

หมูเมียนมาร์ ราคายืน ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงตัวสูง เนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคายืน 1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | InterPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com