ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 30 พฤษภาคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปริมาณผลผลิตสุกรยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค แม้สัดส่วนผลผลิตส่วนใหญ่ยังมาจากผู้เลี้ยงรายใหญ่ที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสูง

ผู้เลี้ยงรายย่อย รายกลาง ยังคงกังวลเรื่องต้นทุนพันธุ์สุกร และต้นทุนอาหารสัตว์เป็นหลัก สำหรับกรณีการกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม ถึงแม้แนวโน้มความต้องการบริโภคจะมีทิศทางบวก หลังช่วงขาลงของโควิด-19 และ การอนุญาตเปิดสถานบันเทิง สำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว 14 จังหวัด ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com