ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 7 มิถุนายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผลผลิตสุกรมีไม่มาก อาหารโปรตีนอื่นๆ เช่น ปลาไทยชนิดต่างๆ ออกมามาก ส่งผลให้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค

แม้ตัวเลข E Movement ของกรมปศุสัตว์ลดลง แต่ตัวเลขประชากรสุกรแสดงจำนวนที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนของผลผลิตสุกรที่จะออกมาในช่วงถัดไป

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ผลผลิตจะออกมาน้อยในบางภูมิภาค

ภาพรวมรายย่อยยังกลับมาได้น้อย โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 7 สุดสัปดาห์นี้ที่จังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยมีหลายฟาร์มเป็นตัวอย่างที่ดี กับ การจัดการฟาร์ม GFM ในลักษณะฟาร์มเปิดในระบบปิดได้อย่างยอดเยี่ยม กับ การลงทุนที่ไม่สูงมาก โดยมี 2 ธนาคารหลักของรัฐ ธกส. และออมสิน พร้อมให้การสนับสนุนทุกจังหวัด

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com