ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 14 มิถุนายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ภาพรวมปริมาณสุกรขุนสะสมที่รอออกตลาดเริ่มลดลง โดยส่วนหนึ่งจากภาคใต้สู่ตะวันตกยังมีอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่ลดลง โดยผู้บริโภคเริ่มคุ้นชินกับระดับราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในปัจจุบัน และเข้าใจปัญหาผลกระทบทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าพลังงานน้ำมัน ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลก

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ปริมาณสุกรขุนสะสมเริ่มลดลงในทุกภูมิภาค

ข่าวการเปิดตัวของวัคซีน ASF ของ Navetco เวียดนาม สร้างแรงกระตุ้นการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ระดับหนึ่ง ดูได้จากการตื่นตัวหาความรู้เพิ่มเติมกับการสัมมนาที่อุดรธานีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีเกษตรกรรายย่อยครบทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการสัมมนา

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (13 มิถุนายน 2565)

หมูจีน ราคาทรงตัว ราคาหมูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจาก เนื่องจากแผนการจับขายของบริษัทเลี้ยงหมูขนาดใหญ่มีลดลง ทำให้ผู้ค้าปลายทางมีความต้องการรับหมูเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาจับขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้เลี้ยงหมูพื้นบ้านยังรอดูสถานการณ์ ทำให้บางพื้นที่ราคาหมูจะต่ำทำ โรงเชือดลดการรับซื้อ และหมูในตลาดไม่เพียงพอ คาดว่าภาพรวมของราคาหมูจะเพิ่มขึ้นแค่ช่วงสั้นๆ เนื่องจากมีความเสี่ยง 4 ข้อ ดังนี้ 1.ราคาลูกหมูลดลง 2.หมูที่หุ่นได้มาตรฐานพร้อมจับขายได้ราคาไม่ค่อยดี ราคาต่างกันไม่มาก 3.ฤดูร้อนทำให้โรค ASF ความเสี่ยงสูงขึ้น 4.สต๊อกเนื้อหมูมากกว่าความต้องการของตลาด

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 560-640 RMB (2,895- 3,309THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.18 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน 1. ราคายืนเพื่อปรับสมดุลย์ของกำลังบริโภคจริงในตลาด 2. มีการระบาดของ FMD บางพื้นที่

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 2,000-2,200 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 700 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม 2.ยังมี ASF ระบาด

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆสูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคายืน 1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว มีบางพื้นที่ราคาปรับสูงขึ้น ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | InterPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com