ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 22 มิถุนายน 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ภาพรวมตลาดสุกรขุนทรงตัวทั้งสัปดาห์จากวันพระที่แล้ว สุกรเนื้อแดง สะโพก หัวไหล ห้างค้าส่งค้าปลีก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราคาจำหน่ายปลีกเฉลี่ย 178-185 บาทต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับทรงตัวมากกว่า 2 สัปดาห์ตามราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม บางพื้นที่ยังคงเสริมด้วยปริมาณเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคอื่น การลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกรยังมีปรากฏให้เห็น จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรช่วยกันสอดส่องและแจ้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 คาดว่ามติให้สถานบันเทิงเปิดถึงตี 2 และการกำหนดให้ทั้ง 77 จังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียว-พื้นที่เฝ้าระวัง ยกเลิกพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการกระจายตัวมากขึ้น เป็นปัจจัยบวกต่อสินค้าสุกรและปศุสัตว์อื่นๆ ทั้งประเทศ

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
 


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (21 มิถุนายน 2565)

หมูจีน ราคาขึ้น สาเหตุมาจาก การเพิ่มราคาครั้งนี้ภาคเหนือของจีนเป็นผู้ขยับราคาขึ้นก่อน ตามมาเรื่อยๆจนถึงทางตอนใต้ของจีน ผู้เลี้ยงเก็บขายช่วงราคาดี โรงเชือดถูกบีบบังคับในการเพิ่มราคารับซื้อ แต่ทว่าทางผู้บริภาคความยอมรับเรื่องราคาไม่ค่อยดีนัก ส่งผลให้สถานการณ์การขายหมูจึงอยู่ในระดับกลางๆ ซึ่งที่จริงแล้วเเรงสนับสนุนในการขึ้นราคาครั้งนี้ของรัฐบาลค่อนข้างน้อย พลังในการเพิ่มราคาจึงไม่เพียงพอ คาดการณ์ว่ามีการปรับราคาขึ้นเป็นแค่ช่วงสั้นๆ

ปริมาณจับขายของเดือนมิถุนายนมียอดจับตกลงนิดหน่อย การจับขายของแต่ละกลุ่มบริษัทค่อนข้างต่ำ ระดับโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 40% เทียบกับสองเดือนที่แล้วการจับขายค่อนข้างช้า ดังนั้นการขายค่อนข้างช้า วันที่ 17 มิถุนายน รัฐบาลเก็บสต๊อกเนื้อหมูครั้งที่ 12 ปี 2022 เบ็ดเสร็จ ครั้งนี้วางแผนเก็บ 40,000 ตัน ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 25,040 หยวน/ตัน

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 570-650 RMB (3,010- 3,432THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.28 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน 1. ราคายืนเพื่อปรับสมดุลย์ของกำลังบริโภคจริงในตลาด 2. โรงเรียน ประถม มัธยม ปิดเทอม การบริโภคไม่เพิ่ม

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 2,000-2,200 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 700 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม 2.ยังมี ASF ระบาด

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคาขึ้น 1.ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย

หมูฟิลิปปินส์ ราคาลง ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

 

ขอบคุณ ทีม Vet Products Group | Inter 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com