ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 กรกฎาคม 2565 >>ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

ภาพรวมการบริโภคดีขึ้นมากหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักทั่วไทย โดยภาคใต้มีนักตัวเลขท่องเที่ยวจากมาเลเซียสะสมเข้าไทยสูงสุด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคาดการบริโภคดีขึ้น หนุนราคาสุกรขุนทุกภูมิภาคยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

กิจกรรมสนับสนุนรายย่อยกระจายตัวมากขึ้น หลังร่างประกาศแนวทางการกลับมาเลี้ยงใหม่ของกรมปศุสัตว์ สอดคล้องกับรูปแบบการให้ความรู้ของเวทีสัมมนาสัญจรของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กระจายการจัดทั้งภูมิภาคอีสาน โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากปศุสัตว์ทุกจังหวัด ธนาคารรัฐทั้งธกส.และออมสิน และบริษัทภาคเอกชนจำนวนมาก

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท

“ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com