ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 สิงหาคม 2565

ข้อมูลสภาวะตลาด สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 สิงหาคม 2565 >>ดูราคาหมูหน้าฟาร์มย้อนหลัง-ล่าสุดที่นี่<<

สภาพการท่องเที่ยวในย่านหลักๆจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาเป็นปกติเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภค โดยโครงการเราเที่ยวกันด้วยเฟส 4 ส่วนขยาย เป็นแรงฟื้นการท่องเที่ยวภูมิภาคจากนักท่องเที่ยวไทย 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน100 บาทต่อกิโลกรัม

สัปดาห์หน้าคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิต Pig Board จะมีการพิจารณาต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 3/2565 โดยน้ำหนักยังคงอยู่ที่ต้นทุนพันธุ์สุกร วัตถุดิบอาหารสัตว์ค่าพลังงาน และอัตราการสูญเสียจากการเลี้ยง

ภาคตะวันตก 100

ภาคตะวันออก 100
ภาคอีสาน 100
ภาคเหนือ 100
ภาคใต้ 100

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 : 3,600 บวก/ลบ 100 บาท (ทรงตัว)

ข้อมูลของทางสมาคมฯ นี้ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 


 

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (5 สิงหาคม 2565)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุมาจากเขตภาคใต้และภาคเหนือโดยรวมแล้วราคาลดลง แต่ภาคใต้ยังมีราคาดีกว่าเมื่อเทียบกับภาคเหนือ เนื่องจากเดือนสินหาคมเป็นช่วงค้าขายไม่ดี ความต้องการผู้บริโภคไม่มากและความต้องการของโรงเชือดก็ค่อนข้างต่ำ ทำให้ปัจจัยที่กระตุ้นราคาหมูเพิ่มขึ้นค่อนข้างอ่อนแอ

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 750-850 RMB (4,012-4,547THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.35 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาทรงตัว 1.ราคาปรับตามต้นทุนที่สูงขึ้น 2. เปิดเมืองมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมามากขึ้น 

ราคาขายลูกหมู น้ำหนัก 7 กก. ราคา 2,400-2,500 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 700 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1. มีการลักลอบนำสุกรเข้าจากเวียดนาม 2.ยังมี ASF ระบาด 3. เปิดเมืองมากขึ้น

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ทรงๆ เนื่องจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น และเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ค่าเงินจ้าดอ่อนลง ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคาทรงตัว 1. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย 2. เศรษฐกิจภาพรวม ยังไม่ดี

หมูฟิลิปปินส์ ราคาลง 1.ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล 2.เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ทำให้หันไปบริโภคโปรตีนที่ถูกกว่าคือ ไก่และไข่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com