ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการค้าสุกรขุนยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง ผู้เลี้ยงสุกรต่างหาทางช่วยกันรักษาเสถียรภาพของราคา ส่วนต่างราคาภายในประเทศที่ต่ำลง เทียบกับราคาสุกรขุนในประเทศกัมพูชา ยิ่งทำให้ส่วนต่างห่างกันมากขึ้น ราคาที่อ่อนตัวอย่างผิดธรรมชาติไปเพิ่มความเสี่ยงมาร์จิ้นการค้าสุกรขุนภายในประเทศ ซึ่งจะเกิดผลกระทบด้านลบกับผู้เลี้ยงสุกรต้นทาง ทั้งๆ ที่ปริมาณผลผลิตยังคงอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ เร่งขอความร่วมมือตลอดห่วงโซ่สุกรให้ดูแลกัน

ในขณะที่รัฐบาลเวียดนามกำลังขอความร่วมมือผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ให้ราคาลงมาให้ใกล้เคียงกับราคาก่อนการระบาดของ ASF ให้มากที่สุด

ภาคตะวันตก 67
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 72
ภาคใต้ 70-71

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : 2,100 บวกลบ 66 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com