ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 31 มีนาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

การคงด่านแนวชายแดนจังหวัดละ 1 ด่านตามมาตรการป้องกัน COVID-19 กระทบการส่งออกสุกรขุนโดยตรง ราคาอ่อนตัวทุกภูมิภาค

ผู้บริโภคกักตุนสินค้ากระทบไข่ไก่ภายในประเทศ แต่เนื้อหมูยังมีเพียงพอไม่ขาดแคลน กับการบริโภคภายใน

ปลายสัปดาห์นี้ช่องทางผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว จะได้รับการผ่อนปรนให้มีการส่งสุกรขุนผ่านแดนได้ คาดวันพระหน้าราคาจะขยับตัวขึ้น

ภาคตะวันตก ราคายืน
ภาคตะวันออก 73-74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 73
ใต้ 68

ลูกสุกรวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 : 2,100 บวกลบ 68

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com