ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 มิถุนายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการค้าสุกรขุนมีชีวิต ตลาดยังคงเป็นของผู้เลี้ยง ความต้องการบริโภคในประเทศ และการส่งออกสุกรขุนประเทศรอบบ้านยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

มีผู้ค้าหน้าใหม่ที่เห็นโอกาสจากความต้องการสุกรขุนสูงทั้งจากเวียดนามและกัมพูชา หวังเข้าสู่ตลาดนี้มากขึ้น

ภาคตะวันตก 68-69
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 : 2,200 บวก/ลบ 68

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com