ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 มิถุนายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการค้าสุกรขุนมีชีวิต ตลาดยังคงแข็งตัวต่อเนื่อง มีปรับขึ้นบางพื้นที่ โดยการผ่อนคลายมาตรการเฟส 4 ของ ศบค. ที่จะเริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ เป็นปัจจัยบวกเพิ่มจากการผ่อนคลายกลุ่มร้านอาหารจะเร่งความต้องการการบริโภคเนื้อสุกรมากขึ้น

ราคาสุกรขุนมีชีวิตสำหรับการส่งออกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเช่นกัน

ภาคตะวันตก 70-71
ภาคตะวันออก 76
ภาคอีสาน 76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 76

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 : 2,200 บวก/ลบ 70

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com