ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 20 มิถุนายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

าคาสุกรขุนยังคงอยู่เหนือระดับต้นทุนการผลิตที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินล่าสุดไตรมาส 2/2563 ทะลุ 71 บาทต่อกิโลกรัม

ต้นทุนสุกรพันธุ์ และราคาข้าวโพดที่ขยับต่อที่ 9.25 บาทต่อกิโลกรัมในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องแบกภาระต่อไป ในขณะที่ราคาข้าวโพดต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังอยู่ในระดับ 4 บาทต่อกิโลกรัม

เวียดนามเปิดตลาดให้สุกรขุนมีชีวิตจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จะสร้างปัจจัยบวกต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลกระทบจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลงจาก COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านลบของราคาสุกรขุน โดยระดับราคาซื้อขายจริงของสุกรขุนทั้งประเทศในปัจจุบันยังอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่ภาครัฐประเมินล่าสุด

ภาคตะวันตก 70-72
ภาคตะวันออก 76
ภาคอีสาน 77
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 76

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 : 2,300 บวก/ลบ 72

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com