ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 28 กรกฏาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงสุกรสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทุกภูมิภาค ยืนราคาเพื่อรักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัมกัน โดยห้างค้าส่ง ค้าปลีก เริ่มจัดโปรโมชั่นราคาเนื้อหมู สะโพก หัวไหล่ไม่เกิน 150 บาทต่อกืโลกรัม สันนอกไม่เกิน 160 บาทต่อกิโลกรัม ชิ้นส่วนอื่นๆ ตามกลไกตลาด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคกำหนดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก 7 สิงหาคมนี้ ราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม

ผู้ประกอบการส่งออกสุกรมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักรเตรียมยื่นหนังสือขอผ่อนผันการจัดเอกสารตามมาตรฐานใหม่ของกรมปศุสัตว์ไปอีก 30 วัน เพื่อให้เวลาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวมากขึ้น หลังการร่วมหารือในคณะอนุกรรมาธิการการเงินการคลังกับผลกระทบเศรษฐกิจด้านการส่งออก ที่รัฐสภา เมื่อ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่มอบหมายให้สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย ประสานสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออกที่เข้ามาประสานช่วงสั้น เพื่อทบทวนค่าบริการให้เหมาะสม ในการประสานจัดเตรียมครุภัณฑ์เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ให้เป็นภาระต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด เพื่อให้กระทบเศรษฐกิจด้านการส่งออกสุกรมีชีวิตให้น้อยที่สุด

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com