ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 2 กันยายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนทรงตัวต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทยที่จัดตั้งโดย PIG BOARD เริ่มเข้ามาบริหารจัดการปริมาณสุกรมีชีวิตส่งออก ตั้งแต่ 1 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อจัดสมดุลผลผลิตป้อนภายในประเทศ VS ปริมาณส่งออก

ราคาสุกรหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสุกรเนื้อแดงสะโพกหัวไหล่ไม่เกินกิโลกรัม 150 บาท สันนอกไม่เกินกิโลกรัมละ 160 บาท ได้รับความร่วมมือด้วยดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com