ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 ตุลาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

การค้าสุกรขุนสัปดาห์นี้มียังคงมีเทศกาลกฐินทั่วไทยเป็นปัจจัยหนุน ส่วนสภาวะพายุและฝนเป็นอุปสรรคต่อการออกมาจับจ่ายและการบริโภคนอกบ้าน ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มทั้งประเทศมีช่วงราคาที่กว้างมากขึ้น 78-80 บาทต่อกิโลกรัม เทศกาลกินเจ 17-25 ตุลาคมนี้จะกระทบการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติฝากให้ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทยเข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในระดับฟาร์ม จุดขนถ่าย ยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และการเคลื่อนย้าย

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 78-80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 : 2,800 บวก/ลบ 

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com