ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สภาวะราคาซื้อขายสุกรขุนทรงตัว ราคายืนแข็งต่อเนื่อง โครงการ “คนละครึ่ง” เอื้อการจับจ่ายเนื้อสุกรต่อเนื่อง หลังการลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างสัปดาห์เต็มอย่างรวดเร็ว

การประชุม Pig Board เมื่อ 13 พฤศจิกายน ออกแนวทางการบริหารจัดการอุปทานสุกรในประเทศ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม ควบคุมสถานการณ์ผลิต รักษาปริมาณสุกรในประเทศให้เกิดความสมดุล ลดผลกระทบด้านราคาสุกรต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภคให้น้อยที่สุด โดยรายงานผลต่อ รมว.กษ. และรมว.พาณิชย์ ทุก 2 สัปดาห์ มีมติให้ราคาจำหน่ายเป็นตามกลไกตลาดร่วมกับมาตรการบริหารของกระทรวงพาณิชย์ ให้สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทยทำแผนการส่งออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ และให้ควบคุมการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวด

ภาคตะวันตก 72-73
ภาคตะวันออก 76-77
ภาคอีสาน 76
ภาคเหนือ 79
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัมวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : 2,500 บวก/ลบ 72

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com