ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 6 มกราคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

การส่งออกสุกรขุนมีชีวิตไปต่างประเทศ มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการภายในประเทศยังคงมีมาก ผลักดันราคาสุกรขุนในประเทศเพิ่มเต็มเพดานการขอความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงให้ขายสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคหลังโควิค-19 ระลอกใหม่กระจายตัวในหลายพื้นที่

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 : 2,600 บวก/ลบ 76 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com