ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 28 มกราคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปริมาณเนื้อสุกรยังคงมีเพียงพอต่อผู้บริโภคทั่วไทย ห้างค้าปลีกที่มีหน้าร้านทั่วไทยทุกพื้นที่ยังคงรักษาระดับราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนเนื้อแดงอยู่ในระดับราคาให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสุกรขุนโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาในประเทศเกษตรกรช่วยกันตรึงเพดานราคาที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่อง เช่นกัน

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์ม และให้ขายสุกรขุนสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท หลังการระบาดของโควิค-19 เริ่มส่งผลกระทบเศรษฐกิจในทุกระดับ

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 : 2,800 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com