ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 พฤษภาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท กรณีผลิตลูกสุกรเอง

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กระทบความต้องการการบริโภคเนื้อสุกร ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอยหลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นตลาดใหญ่ของสุกรที่มีพื้นที่เสี่ยงโควิดขยายตัวในหลายเขต

ผู้เลี้ยงคาดว่าการลดลงของราคาน่าจะเพียงช่วงสั้น หลังปริมาณผลผลิตสุกรลดลงในอัตราเร่ง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 68-69
ภาคตะวันออก 75-77
ภาคอีสาน 78-80
ภาคเหนือ 77-79
ภาคใต้ 78

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 : 2,700 บวก/ลบ 72 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored :

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com