ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 24 กรกฎาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่ 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่วันพระนี้ ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่างๆ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป มีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนต่อไปอีก 2-3 วันพระ โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรค Covid 19 ทรงตัวแล้ว ค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

ปริมาณสุกรขุนมีไม่มาก ตัวไม่ใหญ่สอดคลองกับสภาพตลาดที่กระทบจากโควิดขณะนี้ เมื่อโควิด 19 ทรงตัวแล้ว สุกรจะขาดแคลนทันที…ดังนั้น เห็นควรยืนราคาตามที่แต่ละภาคประกาศต่อไป

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74-78
ภาคอีสาน 74-76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 73

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 : 2,400 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกร สัตว์ปีก ประเทศจีน และอาเชียน (23 กรกฎาคม 2564)

#หมูจีน ราคาขึ้นระยะสั้น 1. ราคาขึ้นจากฝนตก พายุเข้า การส่งหมูเข้าโรงเชือดมีปัญหา หมูจึงออกน้อย (แต่ระยะสั้น) 2. ถึงแม้รัฐบาลช่วยผู้เลี้ยง โดยชื้อหมูเข้าห้องเย็นเมื่อหลายวันก่อน แต่ราคายังลงต่อ เพราะปริมาณที่เข้าห้องเย็นยังไม่มากพอ (หมื่นกว่าตัน)

#หมูเวียดนาม ราคาอ่อนตัว การบริโภคลดลงจากcovid ระลอกใหม่ รัฐคุมราคา มีหน้าตาของ ASF รัฐเข้มงวดการนำเข้าหมูมีชีวิต

#หมูกัมพูชา ยืน ยังเห็นหน้าตา ASF / หมูนำเข้าน้อย

#หมูเมียนมาร์ ลง นอกจากการเมืองแล้วการระบาด Covid รอบนี้ การบริโภคหาย

#หมูลาว ทรงๆ เจอ Covid ระลอกใหม่

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาลง การบริโภคยังไม่กลับมา , เศรษฐกิจตกต่ำยาวนาน , ASF ยังไม่หมดไป

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

-ไปกัมพูชา วันละ 1,000 ตัว (หมูขุน)
-ไปลาว วันละ 300 ตัว (แม่ปลด )
-ไปจีน 500 ตัว (ขุน) ไปน้อยลงเพราะราคาที่จีนลดลง
-ไปพม่า 300 ตัว ( ขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com