ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 1 สิงหาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่ 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่วันพระที่แล้ว ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่างๆสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป มีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนต่อไปอีก 2-3 วันพระ โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรค Covid 19 ทรงตัวแล้ว ค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

ปริมาณสุกรขุนมีไม่มาก ตัวไม่ใหญ่สอดคลองกับสภาพตลาดที่กระทบจากโควิดขณะนี้ เมื่อโควิด 19 ทรงตัวหรือผ่อนคลายลง ตามปริมาณแม่พันธุ์ในขณะนี้สุกรขุนจะขาดแคลน ดังนั้น เห็นควรยืนราคาตามที่แต่ละภาคประกาศต่อไป

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74-78
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 73

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 : 2,200 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com