ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 6 ตุลาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ Q2-Q3/2564 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q2 ที่ 78.31 และ Q3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม
กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q2 ที่ 70.13 และ Q3 ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม

ผู้เลี้ยงสุกรขอขยับราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นต่อเนื่องอีก 4 บาท ทั่วประเทศ เพื่อลดภาระการขาดทุน

เริ่มเทศกาลกินเจ วันที่ 6-14 ตุลาคมนี้ ส่งผลกระความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย ในขณะที่ Plant Based Meat จับกลุ่มผู้บริโภคดูแลสุขภาพยังเป็นแค่ข่าวกระแสตลาด

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 75-77
ภาคอีสาน 72-74
ภาคเหนือ 72
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 : 1,600 บวก/ลบ 64 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (5 ตุลาคม 2564)

หมูจีน ราคาลง การบริโภคลดลงสะสมต่อเนื่อง ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา ปริมาณหมูในระบบสะสมเพิ่มขึ้น หมูแช่แข็งในระบบเพิ่มขึ้น

ต้นทุนหมูจีน (30 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564) ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 12-15 หยวน

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 15-19 หยวน

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 460-600 หยวน/ตัว *ต้นทุนใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคม

4. ราคาขายลูกหมู 15 กก. 200-320 หยวนต่อตัว ผู้เลี้ยงขาดทุนตัวละ 250-650 หยวน *ราคาขายลดลง เทียบกับเดือนกันยายน (250-450 หยวนต่อตัว) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.24 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาลง มาตรการ lockdown และขยายเวลาไปอีกถึงสิ้นเดือนกันยายน การเคลื่อนย้ายหมูยากขึ้น แต่การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

ต้นทุนหมูเวียดนาม (30 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564) ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 58 บาท/กก.

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 66-68 บาท/กก.

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 1,100 บาท/ตัว *ต้นทุนไม่ต่างจากเดิม

4. ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 2,000 บาทต่อตัว *ราคาขายลดลง เดือนกันยายน (3,000 บาทต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคายืน การนำเข้าลดลง การบริโภคภายในยังไม่กลับมา มี Covid-19 มีความเสียหาย ASF อยู่ มีการลักลอบนำเข้าหมูแช่เย็นจากไทย

หมูเมียนมาร์ ยืนราคาเดิม นอกจากการเมืองแล้ว การระบาด Covid-19 รอบนี้ การบริโภคยังไม่กลับเข้ามา

หมูลาว ทรงตัว มีการ lockdown หลายพื้นที่ เพราะ Covid-19 การบริโภคยังไม่กลับ ไม่มีหมูส่งออกไปทีอื่น 

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 500 ตัว (หมูขุน)
– ไปจีน 300 ตัว (ขุน) ไปน้อยลงเพราะราคาที่จีนลดลง

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com