ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 29 ตุลาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ Q2-Q3/2564 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q2 ที่ 78.31 และ Q3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q2 ที่ 70.13 และ Q3 ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม

ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดไม่มาก สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่ยังไม่สูงขึ้นอย่างชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่จะขยับตัวขึ้นหลังการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้ ที่ส่วนหลักจะได้รับการกระตุ้นจากพลเมืองภายในประเทศในช่วงต้น การทยอยเพิ่มสุกรพันธุ์ในกลุ่มฟาร์มมาตรฐานและสต็อกเนื้อสุกรจะเป็นตัวปรับสมดุลให้ Demand-Supply เนื้อสุกรในประเทศได้ไม่ให้เกิดการขาดแคลน ถึงแม้จะตัวเลขความต้องการการบริโภคจะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติเร็วขึ้นก็ตาม โดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประเมินว่าอย่างช้าอาจใช้เวลา 2-3 ปี

การซื้อขายสุกรขุนหน้าฟาร์มมีพื้นฐานราคาที่ชัดเจนมากขึ้น ราคาขยับตัวอย่างมั่นคงเพื่อก้าวข้ามต้นทุน มีการประเมินผลเสียหายช่วง 7-8 เดือนจากราคาสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุนทั้งประเทศ 8,000-10,000 ล้านบาท โดยราคาขายต่ำสุดที่ 56 บาทต่อกิโลกรัม ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 82

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 : 2,100 บวก/ลบ 76 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (28 ตุลาคม 2564)

หมูจีน ราคาขึ้น เนื่องจาก 1.รัฐเก็บสต็อกเนื้อสุกรเข้าคลังอาหารจำนวนมาก 2.สุกรใหญ่ในตลาดน้อยลง เกษตรกรชะลอการขาย 3.ต้นทุนการผลิตวัตถุดิบสูงขึ้น 4.กำลังการบริโภคเริ่มกลับมาหลังโควิดคลี่คลายในหลายพื้นที่

ต้นทุนหมูจีน เดือนตุลาคม 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 13-16 หยวน

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 16-20 หยวน

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 460-600 หยวน/ตัว *ต้นทุนใกล้เคียงกับเดือนกันยายน

4. ราคาขายลูกหมู 15 กก. 200-330 หยวนต่อตัว

*ผู้เลี้ยงที่ขายลูกหมูยังขาดทุนตัวละ 300-600 หยวน

*ผู้เลี้ยงที่ขุนเองปริ่มทุน-บวกเล็กน้อย

*ผู้เลี้ยงที่ซื้อลูกมาขุนปริ่มทุน-ลบเล็กน้อย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.21 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาขึ้น มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่หมากขึ้นแต่บริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่

ต้นทุนหมูเวียดนาม เดือนตุลาคม 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย) 

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 64-68 บาท/กก.

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 69-71 บาท/กก.

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 1,100 บาท/ตัว *ต้นทุนเพิ่มจากเดิม 10% เพราะราคาอาหารสัตว์ปรับตัวขึ้น 

4. ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,500 บาทต่อตัว *ราคาขายลดลง ต้นเดือนตุลาคม (2,000 บาทต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา การนำเข้าลดลง ทำให้ราคาในประเทศปรับขึ้น แต่การบริโภคภายในยังไม่กลับมา มีความเสียหาย ASF อยู่

หมูเมียนมาร์ ราคาลง บางพื้นที่ การระบาด Covid-19 รอบนี้ การบริโภคยังไม่กลับมา ค่าเงินของพม่าก็อ่อนลง ต้นทุนราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น บางพื้นที่เริ่มมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคาขึ้น มีการคลาย lockdown หลายพื้นที่ การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 300-500 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com